SKO uchyla decyzje, minister zleca kontrolę MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach nie ma ostatnio najlepszej passy. Niefortunne decyzje podjęte przez dyrektor Annę Trepkę w sprawie odmowy dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji bariery architektonicznej w budynku wielorodzinnym w katowickich Murckach zostały właśnie uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Katowicach. SKO nie zostawiło na nich suchej nitki. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do Prezes Zarządu PFRON Marleny Maląg o przeprowadzenie doraźnej kontroli działalności MOPS w tym zakresie. Do Rady Miasta wpłynęła też skarga na nierówne, dyskryminujące traktowanie niepełnoprawnych katowiczanek przez dyrektorkę MOPS. Ile wyniknie z tych ciemnych chmur, które zebrały się nad katowickim MOPS, poinformujemy już wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *