Budynek pełen niespodzianek

Lokatorzy i właściciele mieszkań w wielorodzinnym budynku przy ulicy Jana Samsonowicza w katowickich Murckach – zarządzanym przez Śląsko-Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową w Katowicach – mają już dosyć lekceważenia zagrożeń i braków, jakie od lat występują w tym obiekcie. Czarę goryczy przelał wybuch gazu, do jakiego doszło ostatnio w jednym z mieszkań. To dramatyczne zdarzenie było, między innymi, konsekwencją wieloletnich zaniedbań i bezczynności służb i organów odpowiedzialnych za kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego i przeciwpożarowego. Niskie ciśnienie wody na najwyższych kondygnacjach budynku, brak sprawnej wentylacji i hydrantów, brudne, zaniedbane korytarze – to tylko niektóre mankamenty z długiej listy wad i defektów. Na wystąpienia w tej sprawie nie reagował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) w Katowicach Mirosław Skórski, a Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Elżbieta Oczkowicz skargę na bezczynność katowickiego PINB uznała za bezzasadną. Jedyna nadzieja w Komendancie Miejskim Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Katowicach mł. bryg. Arkadiuszu Korzeniewskim, do którego trafiła właśnie skarga na nienależyte wykonywanie zadań i rażące naruszanie przepisów przeciwpożarowych przez zarządcę budynku przy Samsonowicza. Jej odpis otrzymali również Prokurator Okręgowy w Katowicach Elżbieta Tkaczewska-Kuk i Śląski Wojewódzki Komendant PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski. Już wkrótce poinformujemy o reakcji tych organów i zamieścimy skany pism, jakie autor skargi od nich otrzymał.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *